n00b

אז מה זה בעצם n00b ולשם מה התכנסנו כאן? [קטע זה נכתב כאשר נובולוג היווה את כלל האתר] n00b הוקם מתור מטרה לתת במה לכל אותם נושאי גיימינג שלא עולים …