Guacamelee

גוואקאמלי הוא משחק אינדי שיצא במקור ל – PS3 לפני בערך ארבעה חודשיים, אבל רק עכשיו מקבל קצת יותר פרסום והכרה בעקבות יציאתו ב – Steam. בתחילה המשחק עשוי להיראות …

למה מגיע ל – "המתים המהלכים" להיות משחק השנה?!

סדרת הפרקים האפיזודים של "המתים המהלכים" הפתיעה את כולם כאשר מפרק לפרק רק הלכה וקיבלה ביקורות יותר ויותר אוהדות. על מנת להבין את גודל ההישג , צריך להבין שעד אז, …