GameIS 2011

אחח – איך שהזמן עובר : נראה שרק לפני כמה חודשיים היה הכנס הגדול של GameIS והנה כבר מגיע עוד אחד. אם בכנס באפקה לפני כמה חודשים, היו הרצאות מבכירי …

אוקטובר של גיבורי על

תקופת סוף הקיץ ידועה כתקופה חזקה למדי בכל מה שקשור למותגים ידועים , אולי זה בגלל שהמפתחים לא רוצים ללכת בראש עם הוליווד ששולטת ביולי אוגוסט, ואול זה פשוט בגלל …

עדכונים מחזית סוף הקיץ

עדכונים מחזית סוף הקיץ כמה ימים לפני ספטמבר, וקצת לפני שחוזרים ללימודים או לעבודה במלוא הכוח,  מרבית המשחקים המבטיחים של העונה הזו כבר מאחורינו, אבל עדיין אפשר לגרד לא מעט …